مهر ۲۴, ۱۳۹۷

ازدواج بدون رابطه جنسی عادی است؟

زندگی زناشویی بدون رابطه جنسی چگونه است؟ مطالعات علمی نشان می‌دهند که در کشوری مانند آمریکا، ۱۰ تا ۲۰ درصد از زوج‌های موفق اساسا رابطه جنسی […]